Bộ Giao Chỉ – Người Kể Sử

giao châu (tiếng Hán: 交 州) là tên một châu hay phủ thời xa xưa, bao trùm vùng đất phía Bắc Việt Nam ngày nay. Jiaozhou ban đầu cũng bao gồm một phần của Quảng Tây và Quảng Đông thuộc Trung Quốc ngày nay.

triều đại dong hán

vào năm 203, giao châu được Hoàng đế triều đại Đồng Hán đổi tên thành Bộ Giao chi trên cơ sở đề nghị của Nhiếp chính vương, Quận trưởng Giao Chỉ, và Trường tân, Phó Giao Chỉ.

Bạn đang xem: Thái thú quận giao chỉ là ai

vào thời điểm đó, giao châu là một cấp hành chính (châu), bao gồm 9 quận: giao chỉ, cư chan, nhất nam, dam ty, chau mai (dam tai và chau che nay thuộc đảo Hải Nam), nam Hải, thành phố Hồ Chí Minh, tu lam và buôn bán ngô (nay thuộc Quảng Tây và Quảng Đông). Trụ sở hành chính ban đầu đặt tại quận Liên Long, sau chuyển đến quận Quảng Tín (thành phố Ngô Châu thuộc Quảng Tây ngày nay) rồi đến Bàn Ngung (thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông ngày nay) .1

trong thời đại Hán và tam quốc, người giao chi đã nhiều lần vùng lên giết hết các thứ giao lịch sử như chu phủ, tam tân. sau đó, nhà Hán bổ nhiệm giao quận trưởng chỉ là một quan quân sự, mặc dù tướng trung lang là tổng đốc 7 quận.

ba vương quốc

năm 210, Thái hậu sai quan được phong làm Phó thứ sử Giao châu, Thái giám ngự sử Đồng ngoại và giữ chức Đại tướng quân.

Sau khi nhiếp ảnh gia qua đời (226), Đông ngoại chia giao châu thành hai châu: Quảng Châu, gồm các quận nam hải, tu lâm và thương ngoại, cho lu dai (the dai) làm phó và giao châu. new) gồm các quận hop pho, giao chi, cuu chan, nhat nam3 cho dai luong làm thống đốc. Trấn, trở thành thái thú ở Giao châu thay nhiếp 2. Người lính, con trai của Nhiếp gia, trở thành tổng đốc huyện Cửu Chân, nhưng tên lính đó không tuân lệnh mà tập trung quân đánh chiếm quận Giao chi. truyện giao châu (mới) là dai luong và quang chau truyện là lu dai với quân tấn công, dụ và giết một số binh lính. sau đó, dong ngo đã hợp nhất Quảng Châu với giao châu lần nữa 4, phong lữ thảo trở thành câu chuyện của giao châu. Lu dai tiến quân vào quận chín, giết chết hàng chục ngàn người. giao châu mới bao gồm 7 quận: 4 quận cũ: giao chi, cuu chan, nhất nam, hop pho và 3 quận mới: tân xuân, vũ bình và cuu duc3, bao gồm miền bắc việt nam cộng với khu vực kham chau (ở guangxi) ngày nay và các bán đảo Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông) ngày nay (ba quận mới được thành lập trong triều đại sunao3 và không thay đổi cho đến triều đại jin).

Xem thêm:  Kim Bình Trọng là ai? Thông tin về Chủ tịch Câu lạc bộ Tình Người

vào năm 248, cuộc khởi nghĩa của triệu thị trinh (nghĩa là bà triệu) đã bị dập tắt bởi thứ sử lục thị (đồng ngoại – cháu nội lục).

Đang hot: Ông là ai? — THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh

Thái thú thái thú (孫 諝) cai trị Giang Châu một cách tàn nhẫn, và người dân jiaozhi và nhất nam nổi dậy. Vua Đông Ngô là vua sai họ Đặng giết chiến tranh để theo dõi tư sản, nhưng cả hai đều hợp tác để cướp bóc của cải trong dân. năm 263, la hung (lu hung – lü xing), một quan ở huyện jiaozhi, và hao jie nổi dậy, giết chết tu và tuân theo, và đưa huyện này thành bù nhìn của cao, mặc dù họ đã cách biệt về địa lý vào thời điểm đó. . Năm 264, đối mặt với hành động của nhà hung và nguy cơ mất giao châu, nước ngoài nhanh chóng chia giao châu thành hai tỉnh (đặt trụ sở tại Điện Ngung, nay là thành phố Quảng Châu) và giao châu (đóng tại Long uyển) . , nay thuộc huyện gia lâm, hà nội). Giao Châu chỉ gồm 4 quận còn lại ở phía nam là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.

Cuối năm 263, Tào Tháo tiến hành thành công chiến dịch tiêu diệt Thục Hán. năm 264, ngụy thần của triều đình là Sima Zhao thay mặt hoàng đế bù nhìn, phong cho Hùng làm Đại tướng quân, phong cho các binh sĩ của Giao châu và sai Hoái (nguyên là tướng quân Thục Hán) làm truyện của giao châu, nhưng vẫn ở nam trung5, không trực tiếp đến giao châu). Cuối năm 264, Lữ Hùng bị thuộc hạ của mình là Công tố viên ám sát.

Xem thêm:  Tiểu sử YEYE Nhật Hạ Là Ai? Đời tư và sự nghiệp nữ diễn viên

Năm 265, nhà Tấn cướp ngôi nhà ngụy, đặt Dương Các là Thái thú và Đông Nguyên là Cửu Chân Thái thú.

từ đây, giao châu thuộc về trạng thái tấn. đất nước ngô đồng tiến hành cuộc chiến với tấn để tranh giành giao châu và bang giao, gọi là giao quang chi chao.

Dao hoang, một người hầu của dong ngo, đã thu phục được giao chỉ và cuu chan, và được bổ nhiệm làm thống đốc của giao châu. Giao Châu thuộc Đông Ngọa nhưng vẫn tách khỏi Quảng Châu. Sau này, ông tôn Đào Hoàng là cậu bé giao hàng. sau khi hoàng tôn đầu hàng tấn tôn (280), dao hoàng đã đầu hàng tấn tôn và giữ chức cũ.

năm 353, giao châu truyện là Nguyên phủ (Đồng tấn triều) đã đánh bại vua Lâm Ấp vì nước này thường cướp hai quận nhất nam và châu liêm. Năm 413, vua nước Lâm Ấp là Phạm Hộ Dật đi cướp chín bộ, bị Đề đốc Đỗ Trí Độ đuổi theo, đánh dẹp được tướng Lâm Ấp, bắt được hơn 100 người.

Năm 471 (Nam Bắc triều), các nhà lưu vong đã tách vùng giao châu và sáp nhập với một số quận khác để thành lập châu châu. lúc bấy giờ, giao châu được chia thành 8 quận, gồm: giao chỉ, vũ bình, cửu chan, cửu đức, nhất nam, nghia xuân, tổng binh6 (tông thu chỉ liệt kê tên của 7 quận).

Đang hot: Nghệ sĩ Kim Phương: Tôi không hợp với mạng xã hội

xxxxsmall | trái | khu vực băng đảng giao châu năm 497, triều đại nam khí]] trong triều đại nam khí (479-502), giao châu bao gồm 9 quận: giao chi, cửu chan, vu bình, tân xuong, cuu duc, nhat.nam, tong binh, nghia bone, tong tho (in 480, quay ve viet chau) 7. khi ly bi nổi lên chống lại bọn tư sản tàn ác, vua triều sai Đường mạo làm Thứ sử giao châu và lệnh cho Trần Bá Tiên đem quân đánh ly bi.

cung điện của triều đại nhà tang

Vào năm vu đức thứ 5 (622), nhà Đường sau khi thay thế nhà vua, lập ra tổng đốc Giao châu ( Tổng đốc giao châu ), cai quản 10 tỉnh: Giao châu: giao chau, phong chau, phong chau, ai chau, tien chau, dien chau, tong chau, tu chau, dang chau, dao chau, long chau8, bao ve miền bắc việt nam. Viên quan chính của Giao Châu là Tổng đốc Hoa Mục, nguyên là Thái thú Giao Chỉ.

Xem thêm:  Tóm tắt, phân tích tác giả , tác phẩm – Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm – Văn 11

Năm 679, Đô đốc giao châu được đổi thành võ đường nam, chia thành 12 châu, bao gồm cả giao châu. giao châu mới bao gồm 8 quận: tổng bình, long biên, chu diên, giao chỉ, binh đao, vũ bình, nam định, thái bình và chỉ một phần nhỏ của miền bắc việt nam. 11 châu còn lại là: lục, phúc lộc châu, phong châu, thang châu, chí châu, vo nga chau, vo an chau, ai chau, hoan chau, dien chau, truong chau. những người cai trị sự thống trị của chính phủ của một người đàn ông được gọi là thống trị.

Mặc dù miền bắc Việt Nam không còn được gọi chính thức là giao châu (đổi thành nam, sau đổi thành tinh hải), sử sách Trung Quốc vẫn gọi nơi này là giao châu.

Triều đại nhà Minh vào đầu thế kỷ 15, sau khi xâm lược Việt Nam, khôi phục lại chế độ giao châu. Phủ Giao Chỉ là một trong 15 tỉnh (sau này tăng lên 17), cùng với 5 lục địa lớn khác nằm trong tỉnh Giao Chỉ, tức là khu vực Việt Nam vào thời điểm đó.

Sau khi le loi đánh bại quân đội ming để lên ngôi vua, ông đã bỏ các đơn vị hành chính cũ và chia cả nước thành 5 tôn giáo. tên gọi giao châu và giao chỉ khi các đơn vị hành chính chính thức không còn ở đó.

kinh đô của giao châu qua các thời đại

 • luylou / quận liên long 羸 婁 (111 TCN – 106 TCN)
 • Huyện Quảng Tín (106 trước Công nguyên – 210 sau Công nguyên)
 • tran ngu / tran ngu district (210 – 226)
 • huyện long nguyên 龍淵 (226; 264 – 544; 602 – 605)
 • quận giao chi (622 – 627)
 • xem thêm

  • giao hàng
  • xanh nước biển tĩnh
  • Quảng Châu (địa điểm cổ đại)
  • ghi chú

   ( nguồn: wikipedia)

   Đang hot: Bồ Đề Tổ Sư là ai trong Tây Du Ký – Nhân vật mạnh ngang hàng Phật Tổ Như Lai – Hồ Sơ Nhân Vật –

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn cdcdkontum.edu.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 - 2024 | cdcdkontum.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status