Tin tức

Thủ tướng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 – Hoạt động của lãnh đạo bộ – Cổng thông tin Bộ Y tế

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm-19 đã ký Quyết định số 19. 84 / qd-bcĐ ngày 28 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành nội quy lao động và phân công trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh sán lá gan nhỏ 19.

Theo đó, về nguyên tắc làm việc, ban chỉ đạo thường xuyên hoạt động, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt động của các thành viên, các tiểu ban thuộc ban chỉ đạo, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cấp trên. trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo họp, thảo luận dưới sự chủ trì của Trưởng ban chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban do Trưởng ban chỉ đạo quyết định và tổ chức thực hiện chủ trương, phương hướng, kế hoạch. kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; mọi công việc được thảo luận dân chủ, thống nhất và trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh 19/8 – ảnh: vgp

Bạn đang xem: Trưởng ban chỉ đạo covid là ai

Các thành viên của ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định này và các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của ban chỉ đạo; kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đảm bảo duy trì kết nối liên lạc thường xuyên 24/24.

Các tiểu ban phụ thuộc vào ban chỉ đạo, các thành viên hoạt động theo quy chế này và quy chế làm việc của tiểu ban, đảm bảo thực hiện kịp thời và hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Phạm vi giải quyết công việc của các thành viên ban chỉ đạo, các tiểu ban thuộc ban chỉ đạo và các thành viên tiểu ban phải tuân thủ các quy định của pháp luật, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao và các quy định tại quy chế này. quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của Trưởng ban chỉ đạo, Phó trưởng ban chỉ đạo; trưởng tiểu ban thuộc ban chỉ đạo; thành viên của ban chỉ đạo.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo. Thường trực Ban chỉ đạo có thể yêu cầu các tiểu ban, bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, báo cáo và hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên Ban Chỉ đạo

1 / Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị – Trưởng Ban Chỉ đạo đ ể lãnh đạo, điều hành thống nhất, toàn diện hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban và các thành viên ban chỉ đạo. trực tiếp chỉ đạo hoạt động của tiểu ban an sinh xã hội và tiểu ban an ninh, trật tự xã hội; xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tiểu ban theo yêu cầu của tiểu ban.

Xem thêm:  Tây Du Ký: Tôn Ngộ Không yếu nhất trong nhóm Hỗn Thế Thần Hầu, những kẻ còn lại là ai? - Tin thế giới

2 / Phó Thủ tướng Lê Minh Khải – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Tài chính – Hậu cần: Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Tài chính – Hậu cần. quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan đến ngân sách nhà nước, thuế, bảo hiểm, lãi suất ngân hàng, cơ chế mua sắm, giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ người dân, nhất là người mất việc làm, người xa quê ở các vùng. nơi mà sự xa rời xã hội được thực hiện. chỉ đạo việc bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo mua lại vắc xin, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc … phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo triển khai kế hoạch mua sắm dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong trường hợp khả năng ứng phó của địa phương bị vượt quá; Chủ trì xây dựng chế độ, chính sách cho các lực lượng phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai trương Bệnh viện dã chiến ở Phú Lộc (huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) vào sáng 30/8. ảnh: ha van dao.

Xem thêm: Kygo: Từ chàng sinh viên tài chính đến ngôi sao nhạc điện tử hàng đầu thế giới

3 / Phó thủ tướng vu đức đập – phó trưởng ban chỉ đạo: trực tiếp chỉ đạo hoạt động của tiểu ban y tế. chỉ đạo việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ quốc gia về sản xuất thuốc, vắc xin và trang thiết bị y tế; chỉ đạo áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch để đảm bảo tính liên tục của các hoạt động giáo dục; hướng dẫn ứng dụng các công cụ và nền tảng công nghệ thông dụng ở cấp quốc gia phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do vi khuẩn covid-19.

4 / Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Phó Trưởng ban chỉ đạo: làm đầu mối phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ trong việc phát triển cơ chế, chính sách cần thiết trình ubtvqh và quốc hội, trong đó có việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh covid-19; giám sát việc thực hiện các quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19..

5 / Phó Thủ tướng Lê Văn Thành – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Sản xuất và Di chuyển hàng hóa: Chủ trì công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. các hoạt động; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho các địa phương, nhất là các địa phương thực hiện xã hội hóa xa; đảm bảo sự lưu thông linh hoạt của hàng hóa, không cản trở hoạt động cung cấp và tuân thủ các yêu cầu an ninh để phòng ngừa và kiểm soát covid-19.

Xem thêm:  Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng khóa XIII | Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII

6 / Bộ trưởng Bộ Công an lam – ủy viên ban chỉ đạo, trưởng tiểu ban an ninh trật tự xã hội: trực tiếp chỉ đạo các hoạt động lễ hội của tiểu ban an ninh trật tự cộng đồng. chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong và sau dịch; chủ động các phương án, biện pháp phòng chống để giải quyết các tình huống bất ổn xã hội có thể nảy sinh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; chỉ đạo, huy động, phối hợp lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch SXH.

7 / Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang – Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban An sinh xã hội: Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban An sinh xã hội. chỉ đạo giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia; kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; chỉ đạo tổ chức củng cố lực lượng quân đội nhân dân để phối hợp với các lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch SXH.

8 / chủ tịch ubmttq vn do van chien – ủy viên ban chỉ đạo, trưởng tiểu ban vận động xã hội hóa: chỉ đạo hoạt động của tiểu ban vận động xã hội hóa. chủ trì tổ chức vận động, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống dịch SXH.

9 / Trưởng ban vận động quần chúng trung ương Bùi Thị Minh Hoại – ủy viên ban chỉ đạo, trưởng tiểu ban vận động quần chúng: trực tiếp chỉ đạo hoạt động của tiểu ban vận động quần chúng. chỉ đạo, tổ chức phát động, vận động các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác chấp hành và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do vi trùng 19 gây ra.

Đọc thêm: Trong thần thoại hy lạp nữ thần của tình yêu sắc đẹp và

10 / Trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trong nghia – thành viên ban chỉ đạo: trực tiếp chỉ đạo hoạt động của tiểu ban truyền thông; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng chủ trương, quan điểm, giải pháp, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh 19, bảo đảm thống nhất, kịp thời và chính xác; tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch …

Xem thêm:  Micheal Myers: Nỗi ám ảnh đáng sợ trong đêm Halloween

Bộ trưởng nguyễn thanh long theo dõi công tác thu dung và điều trị bệnh nhân covid-19 tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trung ương huế-19 Ảnh: thái bình

11 / Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long – thành viên ban chỉ đạo, trưởng tiểu ban y tế: chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, khám sàng lọc, xét nghiệm, cách ly, điều trị người bị nhiễm vi rút covid-19, tiêm phòng vắc xin … và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút covid-19; đảm bảo mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất với các dịch vụ y tế cần thiết; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu và điều trị kịp thời các trường hợp ốm đau; tham mưu việc vận động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại địa phương khi cần thiết; xây dựng các kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

12 / ông nguyễn phú cuong, ủy viên trung ương đảng, ủy viên ubtvqh, chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội, ủy viên ban chỉ đạo: chủ trì, phối hợp với các cơ quan chính phủ trình bày trước quốc hội trình Thường trực Quốc hội xây dựng cơ chế, chính sách cần thiết, nhất là các nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch SXHD; giám sát các hoạt động liên quan đến tài chính và ngân sách cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh covid-19.

13 / Bộ trưởng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trần Văn Sơn – Thành viên Ban Chỉ đạo: phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và thông báo và đề xuất kịp thời với trưởng ban chỉ đạo những vấn đề nảy sinh.

14 / Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long – thành viên ban chỉ đạo: chỉ đạo rà soát, kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung và bám sát tổng thể việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch covid-19 và hoạt động của ban chỉ đạo.

15 / Bộ trưởng tt & amp; tt nguyễn manh hùng – thành viên ban chỉ đạo, trưởng tiểu ban truyền thông: chỉ đạo, hướng dẫn việc cung cấp thông tin đảm bảo thống nhất, chính xác về thời gian; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh, quản lý, ngăn chặn các hành vi xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh covid-19; tiếp tục phát huy hiệu quả của các công cụ, nền tảng công nghệ dùng chung ở cấp quốc gia và các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19./.

nguồn: skĐs

Xem thêm: G-Dragon: Vị vua khó thay thế của Kpop – Tuổi Trẻ Online

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button