More

  Bài viết

  Sự điện li là gì, phân loại chất điện ly mạnh và chất điện li yếu – hoá 11 bài 1

  Sự điện li là quá trình phân ly các chất trong nước ra ion...

  Quy tắc hợp lực song song cùng chiều, Công thức tính và Bài tập – Vật lý 10 bài 19

  Như các em đã biết, muốn tìm hợp lực của hai lực đồng quy...

  Các dạng bài tập về AMIN có lời giải – Hóa 12 chuyên đề

  Như các em đã biết, khi thay thế nguyên tử H trong phân tử...

  Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, hiện tượng cộng hưởng điện và bài tập – Vật lý 12 bài 14

  Mạch xoay chiều chỉ có 1 phần tử là điện trở R, cuộn cảm...

  Dòng điện trong chất khí, Quá trình dẫn điện tự lực, Tia lửa điện và Hồ Quang điện – Vật lý 11 bài 15

  Ngày nay, để tiết kiệm điện, trong nhiều gia đình chúng ta sử dụng...

  Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của AnKan và bài tập – hóa 11 bài 25

  AnKan là hidrocacbon no trong phân tử chỉ có liên kết đơn C-C hoặc...

  Các dạng bài tập chuyển động Ném ngang, Ném xiên từ độ cao h có lời giải – Vật lý 10 bài 15

  Chuyển động như ném ngang (hay ném xiên) là những chuyển động thường gặp...

  Cách viết Cấu hình Electron (e) nguyên tử và bài tập vận dụng – hóa 10 bài 5

  Như các em đã biết, nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton,...

  So sánh tính chất vật lý và tính chất hóa học của glucozơ tinh bột saccarozơ xenlulozơ – Hóa lớp 12

  Glucozơ, tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ là những hợp chất hữu cơ rất dễ...

  Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ, ví dụ và bài tập – hóa 10 bài 18

  Phương trình hóa học hay còn gọi là phương trình phản ứng trong hóa...
  Chuyên mục bài viết