More

  Bài viết

  Điều kiện phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly – hoá 11 bài 4

  Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly là một trong...

  Cách xác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu – hoá lớp 11

  Ở các lớp học trước các em đã được học về tính chất hoá...

  Bài tập luyện tập tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất – Hóa 12 bài 28

  Ở các bài học trước các em đã biết tính chất hóa học của...

  Tổng hợp hai Dao động Điều hòa, phương pháp giản đồ FRE NEN và bài tập – Vật lý 12 bài 5

  Trong thực tế một vật thường chịu tác động của nhiều dao động, như...

  Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Glucozo, Fructozo và bài tập – hoá 12 bài 5

  Glucozơ C6H12O6 là chất kết tinh không màu vị ngọt có trong hầu hết...

  Mục lục sách giáo khoa SGK Vật lý 12 Lý thuyết và Bài tập Vật lý 12

  Chương trình SGK Vật lý 12 với khá nhiều nội dung với kiến thức...

  Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Amoniac NH3, Muối Amoni – hoá 11 bài 8

  Amoniac NH3 là chất khí không màu, mùi khai và xốc được ứng dụng làm chất gây...

  Dao động điều hòa là gì? Viết phương trình dao động điều hòa và bài tập vận dụng – Vật lý 12 bài 1

  Trong thực tế thì sự dao động cơ các em đã thấy rất nhiều,...

  Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Lipit (chất béo) và bài tập – hoá 12 bài 2

  Chất béo có nhiều trong mỡ động vật và dầu thực vật ở dạng...

  Bài tập ôn tập Cacbon, Silic và hợp chất của Cacbon, Silic – hóa 11 bài 19

  Tính chất hóa học của Cacbon-C, Silic-Si và các hợp chất của Silic, Cacbon...
  Chuyên mục bài viết