Nhà quản trị là ai? Một nhà quản trị giỏi cần những gì? – JobsGO Blog

Nhà quản trị là ai

quản lý là nghệ thuật hoàn thành công việc thông qua người khác. Vậy người quản lý phải có những vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng gì để thực hiện được mục tiêu đó? Các cấp quản trị được phân chia như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu xem ai là quản trị viên và một quản trị viên giỏi cần những gì với bảng công việc!

1. quản trị viên là ai?

bạn nghĩ ai là quản trị viên?

Bạn đang xem: Nhà quản trị là ai

là những người kiểm soát công việc của người khác. nhà quản trị là người tổ chức và thực hiện các hoạt động quản trị. nhà quản lý là những người lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát việc phân bổ nguồn nhân lực và tài chính. Từ đó, nhà quản lý giúp tổ chức đạt được mục tiêu. người quản lý là người hoàn thành mục tiêu thông qua những người khác.

Quản trị viên nên hoàn thành các tác vụ bằng cách sử dụng ít tài nguyên nhất có thể. Các nguồn lực mà người quản lý có thể sử dụng bao gồm: con người, tài chính, thông tin, cơ sở vật chất.

Các vị trí của họ trong công ty rất đa dạng, tùy thuộc vào phạm vi và trách nhiệm phụ trách. họ là CEO, trưởng bộ phận, trưởng phòng …

& gt; & gt; xem thêm: quản lý là gì ? vai trò của người quản lý

Nhà quản trị là ai

2. các cấp quản trị

Bằng cách tìm hiểu người quản lý là ai, bạn sẽ tìm hiểu về mô hình phân cấp của người quản lý:

quản trị viên cấp cao

Đây là những người quản lý ở đỉnh cao của quyền lực. họ có cấp bậc quản trị viên cao nhất. Quản lý cấp cao chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả của tổ chức.

Người quản lý cấp cao là người lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo nhân viên. tạo mục tiêu, phương hướng và chiến lược cho tổ chức.

Các chức vụ của quản lý cấp cao là: chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc …

quản trị viên cấp trung

Họ là những người nhận lệnh từ quản trị viên cao hơn và nhận lệnh từ quản trị viên thấp hơn. công việc của các nhà quản lý cấp trung là tiếp nhận các chiến lược và kế hoạch từ các nhà quản lý cấp cao hơn. sau đó chúng sẽ được triển khai tới các mục tiêu cụ thể để người quản lý cơ sở triển khai.

<3 để tổ chức vừa tiết kiệm tài nguyên vừa đạt được hiệu quả cao.

bài đăng của quản lý cấp trung của không gian: quản đốc, trưởng phòng, trưởng khoa …

quản trị viên cơ sở

Đây là những quản trị viên có vị trí thấp nhất về quyền lực. Người quản lý cơ sở là những người trực tiếp giao dịch với hàng hóa và dịch vụ của công ty. họ nhận lệnh từ các quản trị viên cấp trung. họ cần trực tiếp hướng dẫn và thúc đẩy nhân viên của tổ chức đạt được mục tiêu chung.

Xem thêm:  Tổng thống đầu tiên của mỹ là ai

Xem thêm: Thiền Sư Vạn Hạnh và sứ mệnh lịch sử | Nghiên Cứu Lịch Sử

Các vị trí phổ biến: trưởng nhóm, trưởng bộ phận, quản đốc…

3. vai trò quản trị viên

theo henry mentzberg, vai trò của người quản lý được chia thành 3 nhóm lớn.

 • nhóm chức năng quan hệ con người:
  • nhà quản trị đại diện cho tổ chức. họ là những người đối thoại giao dịch với các tổ chức khác. Họ chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các hoạt động.
  • nhà quản trị có vai trò lãnh đạo. Người quản lý phải thiết lập phương hướng và mục tiêu cho nhân viên. sau đó giám sát, đánh giá và kiểm soát cấp dưới của họ.
  • quản trị viên có chức năng liên kết. họ là những người liên hệ với các cá nhân và tổ chức bên ngoài. Ngoài ra, họ còn là sợi dây kết nối mọi người trong tổ chức.
   • thông tin nhóm chức năng:
    • chức năng tiếp nhận và thu thập thông tin liên quan đến tổ chức. nhà quản lý cần cập nhật định kỳ các yếu tố liên quan đến tổ chức. Từ đó, họ xác định các rủi ro và mối đe dọa để có thể giải quyết chúng một cách nhanh chóng.
    • chức năng phổ biến thông tin. Các nhà quản lý phải phổ biến những thông tin cần thiết cho nhân viên về tổ chức. giúp nhân viên đạt được mục tiêu và xác định tổ chức phù hợp.
    • vai trò cung cấp thông tin ra bên ngoài. nhà quản lý là người đại diện cho tổ chức nên họ có chức năng cung cấp, giải thích và bảo vệ tổ chức trước các tổ chức khác.
     • xác định nhóm vai trò:
      • vai trò của doanh nhân. nhà quản lý cần tìm ra phương pháp cải tiến để giúp tổ chức tiến bộ và hoạt động hiệu quả.
      • chức năng phân giải rối loạn

      • . rủi ro là không thể đoán trước. bất kỳ tổ chức nào cũng có thể đối mặt với các vấn đề và rủi ro. nhà quản lý phải quyết đoán để giải quyết và ứng phó kịp thời. Từ đó, chúng giúp tổ chức ổn định và tiếp tục hoạt động.
      • chức năng phân bổ tài nguyên. nhà quản lý cần phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu. đó là các nguồn lực tài chính, cơ sở sản xuất, thông tin và thậm chí cả con người. được phân phối đúng cách để hoạt động năng suất và hiệu quả nhất.
      • vai trò đàm phán. Quản trị viên là người đàm phán và giao dịch trực tiếp với những người và tổ chức khác. cách làm cho tổ chức của bạn có lợi hơn là điều mà người quản lý nên làm.
      • 4. một nhà quản lý giỏi cần những gì?

       4.1 kỹ năng cơ bản của một nhà quản lý giỏi

       Để thực hiện tốt chức năng và vai trò của nhà quản trị, nhà quản trị phải có 3 kỹ năng cơ bản sau.

       • kỹ năng nguồn nhân lực
       • Đây là khả năng của người quản lý để làm việc với nhân viên của tổ chức. Thông qua nhân viên, nhà quản lý có thể đạt được các mục tiêu của tổ chức. các kỹ năng nhân sự mà các nhà quản lý cấp trung cần có nhất.

        Kỹ năng này bao gồm:

        • khả năng tạo động lực và thúc đẩy nhân viên
        • khả năng tạo điều kiện thuận lợi, phương tiện tối ưu cho nhân viên
        • khả năng điều phối, tổ chức và chỉ đạo nhân viên
        • khả năng giải quyết xung đột, giao tiếp cho tổ chức
        • Quản lý nhân sự không bao giờ là dễ dàng. người quản lý là người biết dùng người đúng lúc, đúng chỗ. Một quy tắc mà mọi nhà quản lý nên có là: Không gửi một con vịt đến trường học của đại bàng. Đặt đúng người, đúng việc để bạn bè có thể bay và vịt có thể bơi tự do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *