Ai là tổng bí thư đại hội 13

Ai là tổng bí thư đại hội 13

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. ảnh: tri dung / ttxvn

Kính gửi các đối tác trung tâm,

Bạn đang xem: Ai là tổng bí thư đại hội 13

Kính gửi những người tham dự hội nghị,

Trong không khí cả nước tưng bừng, phấn khởi trước thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cũng như kết quả rất tốt của cuộc bầu cử 15 đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở các cấp độ chung cho giai đoạn 2021-2026; toàn đảng, toàn dân và toàn quân chung sức, chủ động phòng, chống dịch bệnh 19, đồng thời phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Đảng cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ xiii, bắt đầu ra đời. Hội nghị có các nhiệm vụ: thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng, như: Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ qua; quy định về thi hành điều lệ đảng và quy chế kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng có hiệu lực xiii; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các cơ quan nhà nước đối với cơ quan lập pháp thứ 15 của Quốc hội để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trong kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 15 tới; và một số chủ đề quan trọng khác.

Thay mặt bộ chính trị, ban bí thư, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương, các đồng chí đại biểu dự hội nghị; và tôi xin gửi tới các bạn lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tiếp theo, tôi xin trình bày một số ý kiến ​​mang tính chất gợi mở, đặt ra vấn đề, mong được đồng nghiệp quan tâm trong quá trình thảo luận, cân nhắc và quyết định. Tôi muốn nói 4 câu hỏi:

Đọc thêm: Tài sản 10 người giàu nhất Việt Nam biến động thế nào sau nửa năm?

1. về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025

Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đã nhất trí đề ra Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Để thể chế hóa, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, các bộ, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, cập nhật tình hình khẩn trương, nghiêm túc, đặc biệt. tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Đồng thời, phân tích, dự báo xu thế phát triển của đất nước trước những biến động của thế giới từ đầu năm đến nay, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến ​​để hoàn thiện, trình Trung ương xem xét, quyết định. hội nghị này.

Đây là những kế hoạch hết sức quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đề nghị Trung ương căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 13 và các báo cáo, tờ trình, tài liệu tham khảo của ban cán sự đảng bộ chủ quản cũng như tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, dành thời gian nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan. nghiên cứu, thảo luận, đánh giá tổng thể thực trạng kinh tế – xã hội của nước ta và phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới dưới tác động của đại dịch covid-19, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những chuyển biến mới về chính trị, kinh tế, văn hóa. , xu hướng xã hội, quốc phòng, an ninh trên thế giới. chú ý phân tích, đánh giá sâu sắc, làm rõ thực trạng tình hình: 6 tháng đầu năm, cả nước vẫn phải tiếp tục nỗ lực chống dịch; ổ dịch thứ 4 có tốc độ lây lan rất nhanh, cực kỳ nguy hiểm, phức tạp, khó kiểm soát, có thể tiếp tục kéo dài; thậm chí có khả năng bùng phát các dịch bệnh mới. kinh tế – xã hội của đất nước tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2020 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là các vùng, ngành chịu ảnh hưởng của dịch và các lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch còn nhiều khó khăn, thách thức. kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại nhưng không đột biến; suy giảm thương mại và đầu tư quốc tế; Nợ công thế giới tăng khá, thị trường tài chính – tiền tệ thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro và có nguy cơ rơi vào khủng hoảng. đại dịch covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực và lâu dài đến kinh tế thế giới và khu vực, trong đó có nước ta; Nó làm thay đổi sâu sắc trật tự và cơ cấu kinh tế, phương thức chính quyền, tổ chức hoạt động kinh tế và đời sống xã hội toàn cầu, buộc nhiều nước phải thay đổi định hướng và chiến lược phát triển kinh tế theo hướng phát triển kinh tế hơn nữa. thị trường nội bộ, sự phát triển của nền kinh tế số và xã hội số …

Xem thêm:  Một số sự kiện lịch sử quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt- Lào 1975 và 1977 | Tạp chí Tuyên giáo

từ đó đưa ra ý kiến ​​về những vấn đề chính được nêu trong các báo cáo, tờ trình của cán bộ đảng viên cầm quyền, nhất là những vấn đề quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo. quan tâm làm rõ, tạo sự đồng thuận cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, một số chỉ tiêu cơ bản và đặc biệt là cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể, sát thực tiễn, đổi mới, có tính khả thi cao. , đảm bảo thực hiện thành công các kế hoạch đã đề ra. quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội 13 về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh và bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường; củng cố và tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao năng lực nội tại, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển xã hội, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh dân tộc Việt Nam; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp thực hiện, giám sát, kiểm tra để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển …

Đọc thêm: Tài sản 10 người giàu nhất Việt Nam biến động thế nào sau nửa năm?

2. về việc xây dựng quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư và ủy ban kiểm tra trung ương:

Đây là việc làm cần thiết vào đầu mỗi kỳ sau đại hội đảng, hoàn thiện điều lệ đảng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của đảng, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức. và hoạt động của đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. trên cơ sở báo cáo tổng kết việc thực hiện và kế thừa quy chế làm việc của khóa XII, bám sát nghị quyết đại hội 13 và điều lệ đảng, quy chế làm việc của trung ương, bộ chính trị và ban bí thư. Điều lệ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương giai đoạn này cần có những quy định cụ thể, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt đảng và hoạt động của cấp ủy, bộ chính trị, bí thư, ủy ban trung ương. kiểm tra, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đảng; duy trì chế độ tập thể lãnh đạo, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý của đảng, bồi dưỡng tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị; đổi mới, cải tiến nền nếp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan chủ quản của đảng, tăng cường phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ, đầy đủ; tránh xung đột, chồng chéo hoặc bỏ sót. đây là những cơ sở quan trọng giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt đảng, tăng cường sức mạnh, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất trong đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội.

Xem thêm:  Con lâm khánh chi là tinh trùng của ai

Đọc thêm: Tài sản 10 người giàu nhất Việt Nam biến động thế nào sau nửa năm?

Báo cáo của bộ chính trị đã nêu rõ những nội dung mà trung ương cần thảo luận. đề nghị Trung ương tập trung cho ý kiến, đóng góp trực tiếp vào dự thảo quy định, nhất là những nội dung cần bổ sung, sửa đổi. Ví dụ, nội dung về: trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ trong lãnh đạo, quản lý của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, ủy ban kiểm tra trung ương; của tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, người thường trực ban bí thư; sơ lược, tóm tắt, hình thức đi công tác, phương pháp, phong cách làm việc, mối quan hệ việc làm, v.v.

Đọc thêm: Tài sản 10 người giàu nhất Việt Nam biến động thế nào sau nửa năm?

3. quy định về thi hành điều lệ đảng và quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; quyết định không sửa đổi, bổ sung thẻ đảng viên. đại hội giao ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ xiii chỉ đạo điều tra, tiếp thu chỉnh lý và thông qua các quy định, hướng dẫn của trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, thống nhất điều lệ Đảng.

Bộ Chính trị chỉ đạo Ban tổ chức trung ương, ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị tờ trình và dự thảo quy chế. nội dung tờ trình và dự thảo quy chế đã bám sát báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, căn cứ quy định số 29 ngày 25/7/2016 và quy định số 30 ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương. những nội dung cần có định hướng và quy định, phù hợp với thực tế thi hành điều lệ đảng.

Tôi mong các đồng chí ở Trung ương nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến, đề xuất dự thảo quy định những nội dung mà trong thực tiễn áp dụng còn những vướng mắc, khuyết điểm, nhất là những nội dung cụ thể từ cơ sở, từ các ngành, từ các cấp ủy đảng. Nó đề cập đến các chủ đề như: quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, bộ phận cơ sở đảng; việc giới thiệu, kết nạp quần chúng vào đảng; trường hợp kết nạp, công nhận đảng viên chính thức vi phạm điều lệ; phát và quản lý thẻ đảng viên, đăng ký lý lịch đảng viên; việc bầu cử đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; việc thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và các đơn vị sự nghiệp của cấp ủy; quy định về nguyên tắc kiểm tra, cảnh giác và áp dụng kỷ luật đảng; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thẩm quyền, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật và quy chế quản lý khi phát hiện sai phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện cấp ủy chỉ đạo; quy định về các trường hợp khiếu nại không được giải quyết …; công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng; kỷ luật và biểu quyết kỷ luật; Khiếu nại kỷ luật Đảng …

Xem thêm:  Con gái Bí thư Vĩnh Phúc bị thu hồi quyết định bổ nhiệm phó giám đốc sở

Đọc thêm: Tài sản 10 người giàu nhất Việt Nam biến động thế nào sau nửa năm?

4. về việc giới thiệu cán bộ và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026

Đọc thêm: Giang Còi đã chia tay người vợ 2 kém 25 tuổi

Đây là công việc rất quan trọng. tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 20/3/2021), Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội để đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 13. đại hội đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự cho các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và có ý kiến ​​về việc giới thiệu nhân sự bổ sung 24 chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khác. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 (ngày 4/3/2021), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, bầu hoặc phê chuẩn 24 chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khác.

Đến nay, sau khi bầu cử Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và tiếp tục tuyển chọn cán bộ để Quốc hội khóa XV bầu hoặc phê chuẩn. sẽ được thực hiện phù hợp với hiến pháp và pháp luật. Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đã đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: đối với các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khác đã được đưa ra hoặc phê chuẩn. Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với số phiếu tín nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương sẽ không tổ chức biểu quyết giới thiệu, lấy ý kiến ​​lần nữa. Đối với 23 chức danh còn lại chưa được giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh dự kiến ​​thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến ​​của Trung ương bằng hình thức biểu quyết trước khi chính thức giới thiệu ra công chúng. Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn vào kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Đọc thêm: Tài sản 10 người giàu nhất Việt Nam biến động thế nào sau nửa năm?

các đồng chí,

Chương trình của Hội nghị toàn thể lần này gồm nhiều chủ đề rất cơ bản, quan trọng, liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trong nhiệm kỳ, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới. . đề nghị các đồng nghiệp cốt lõi dành thời gian tập trung vào nghiên cứu, thảo luận và phản hồi để tiếp tục cải thiện và cân nhắc, quyết định vào cuối cuộc họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ xiii.

Đọc thêm: Tài sản 10 người giàu nhất Việt Nam biến động thế nào sau nửa năm?

Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

cảm ơn bạn rất nhiều.

nguồn: xadungdang.org.vn

Đọc thêm: 8 bóng hồng trong đời Mạc Hồng Quân: Toàn chân dài, hot girl, có người chia tay khi mang thai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *