Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018-2019) lớp Y sĩ 14, Điều dưỡng 15 Khoa Y  

 •   22/05/2019 10:03:48 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bào chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 học sinh lớp Y sĩ 14 và Điều dưỡng 15 thuộc Khoa Y từ ngày 17/06/2019 - 23/06/2019. Yêu cầu các bạn học sinh đến đúng giờ mang thẻ học sinh, dọn vệ sinh phòng thi.
ThongBao HLTL

Kê hoạch thi lại, thi học lại T17HAN, T17OTO Khoa Kỹ thuật-Công nghệ

 •   17/05/2019 10:14:23 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi lại, thi học lại môn học/mô đun học kỳ II năm học 2018 - 2019 lớp T17HAN, T17OTO Khoa Kỹ thuật-Công nghệ.
Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018-2019) K23 Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

 •   16/05/2019 10:41:11 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Cao đẳng K23 hệ chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản. Yêu cầu các bạn Sinh viên theo dõi lịch thi, dọn vệ sinh phòng thi và mở cửa phòng thi trước khi giám thị vào phòng thi.
Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018-2019) K22 Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

 •   16/05/2019 10:37:54 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Cao đẳng K22 hệ chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản. Yêu cầu các bạn Sinh viên theo dõi lịch thi, dọn vệ sinh phòng thi và mở cửa phòng thi trước khi giám thị vào phòng thi.
Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018-2019) K21 Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

 •   16/05/2019 10:34:07 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Cao đẳng K21 hệ chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản. Yêu cầu các bạn Sinh viên theo dõi lịch thi, dọn vệ sinh phòng thi và mở cửa phòng thi trước khi giám thị vào phòng thi.
Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018 - 2019) lớp K12, K13 Khoa Kinh tế-Nông lâm

 •   16/05/2019 10:27:43 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Cao đẳng K12, K13 hệ chính quy khoa Kinh tế - Nông lâm. Yêu cầu sinh viên theo dõi lịch thi, dọn vệ sinh phòng thi và mở cửa phòng thi trước khi giám thị vào phòng thi.
Hình ảnh mang tính minh họa

Kế hoạch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 các lớp T16 HAN, T16ĐCN, T16OTO hệ chính quy khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   13/05/2019 04:33:22 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 các lớp T16 HAN,T16ĐCN, T16OTO hệ chính quy khoa Kỹ thuật công nghệ
Hình ảnh mang tính minh họa

Kế hoạch thi kỳ phụ học kỳ III các lớp GDMN K22 Hệ : VHVL / Năm học: 2109-2020 / Khoa Sư phạm

 •   06/05/2019 03:38:52 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo Kế hoạch thi kỳ phụ học kỳ III các lớp GDMN K22; Hệ : VHVL / Năm học: 2019-2020 / Khoa Sư phạm.
Hình ảnh mang tính minh họa

Kế hoạch thi kết thúc học phần VI các lớp GDMN B1, B2, K21 hệ VLVH năm học 2019-2020; Khoa Sư phạm

 •   23/04/2019 03:09:42 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo kế hoạch thi hết học phần VI năm học 2019 - 2020 lớp GDMN B1, B2 khóa 21, khoa Sư phạm
Ảnh minh họa

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 Các lớp T17HAN, T17OTO/2017-2019- Hệ chính quy

 •   09/04/2019 03:23:12 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 Các lớp T17HAN, T17OTO/2017-2019; Hệ chính quy thuộc Khoa Kỹ thuật công nghệ
Lichthi K23

Thông báo lịch thi lại K23 học kỳ I năm học 2018 - 2019

 •   22/03/2019 03:58:56 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi lại K23 các lớp Cao đẳng chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản
Hình ảnh minh họa

Kế hoạch thi học lại các lớp Y sĩ 14 và điều dưỡng 15; niên khóa 2017 - 2019 khoa Y

 •   27/02/2019 03:02:45 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học lại các lớp Y sĩ 14, điều dưỡng 15 trung cấp hệ chính quy niên khóa 2017 - 2019 như sau:
Hình ảnh minh họa

Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp Y sĩ 14 và điều dưỡng 15 hệ chính quy-khoa Y

 •   27/02/2019 02:55:42 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, thông báo lịch thi lại học kỳ I năm học 2017 - 2018 các lớp Y sĩ 14 và điều dưỡng 15 khoa Y - hệ trung cấp chính quy.
Hình ảnh minh họa

THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp khóa 14,15 (T16,T17) Trung cấp nghề hệ chính quy.

 •   27/12/2018 10:18:18 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Thông báo điều chỉnh các môn thi học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp khóa 14,15 (T16,T17) Trung cấp nghề hệ chính quy chuyển qua thi học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
1 T17HAN Tự động hóa
2 T16ĐCN Quấn dây máy điện nâng cao
3 T16HAN Hàn khí
4 T17OTO Bảo dưỡng hộp số tự động
5 T17OTO Kiểm tra & Sửa chữa pan ô tô
6 T17HAN Hàn MIG/MAG nâng cao
7 T16ĐCN Kỹ thuật lắp đặt điện
Hình ảnh minh họa

Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019; Các lớp Trung cấp Khóa 16/2018-2020- Hệ chính quy

 •   25/12/2018 09:51:09 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Thông báo kế hoạch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 các lớp Trung cấp hệ chính quy khóa 16/2018-2020 Khoa Kỹ thuật công nghệ
Hình ảnh minh họa

Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019; các lớp khóa 14,15 (T16,T17) Trung cấp nghề hệ chính quy

 •   15/11/2018 04:41:57 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 các lớp khóa 14,15 (T16,T17) Trung cấp nghề hệ chính quy thuộc khoa Kỹ thuật và công nghệ
Hình ảnh minh họa

Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019, các lớp Trung cấp hệ chính quy khoa Y

 •   15/11/2018 01:58:10 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo cho học sinh Khoa Y các lớp Y sĩ khóa 14, Điều dưỡng khóa 15 thi học kỳ I năm học 2018 - 2019
Hình ảnh minh họa

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG COI THI HỌC LẠI

 •   15/11/2018 10:49:01 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học lại và coi thi học lại cho các lớp Cao đẳng khoa Kinh tế - Nông lâm & khoa Sư phạm học kỳ I,II/ khóa học 2016-2018
Hình ảnh minh họa

Kế hoạch thi học phần các lớp Cao đẳng K22 - Khoa Sư phạm, học kỳ I/ Năm học 2018-2019

 •   15/11/2018 10:40:13 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp Cao đẳng K22 - Khoa Sư phạm, học kỳ I/ Năm học 2018-2019

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây