Hình ảnh minh họa

Kế hoạch thi học kỳ IV (2018-2019) lớp GDMN B K22 hệ VLVH khoa Sư phạm

 •   02/07/2019 05:06:03 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ IV năm học 2018 - 2019 lớp GDMN B K22 khoa Sư phạm vào ngày 06 và 07/07/2019. Yêu cầu học viên khi đi thi mang theo thẻ, dọn vệ sinh phòng thi.
Hình ảnh minh họa

Thi kỳ phụ học kỳ II, thi kỳ phụ học lại năm học 2018 - 2019 Khoa Cơ bản và khoa Sư phạm

 •   24/06/2019 04:34:38 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo cho sinh viên K21 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản thi kỳ phụ học kỳ II và thi kỳ phụ học lại vào sáng thứ 3, ngày 25 tháng 06 năm 2019. Yêu cầu các bạn sinh viên mang theo thẻ sinh viên, dọn vệ sinh phòng thi./.
Thi tích lũy K22 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

Thi tích lũy K22 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

 •   19/06/2019 04:20:22 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo cho sinh viên K22 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản thi tích lũy vào thứ 3, ngày 25 tháng 06 năm 2019. Yêu cầu sinh viên có tên trong kỳ thi tích lũy mang theo thẻ sinh viên, dọn dẹp vệ sinh phòng thi.
Thi học lại

Thi Học lại K21 khoa Sư phạm, khoa Cơ bản - Hệ chính quy

 •   11/06/2019 11:45:43 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học lại cho Sinh viên K21 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản vào sáng thứ 5 ngày 13 tháng 05 năm 2019 tại hội trường khu C. Yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên dự thi, dọn dẹp phòng thi và đúng giờ thi theo quy định.
Thi bổ sung, thi học lại

Thi học bổ sung, thi học lại Các lớp T16 HAN, T16OTO, T16ĐCN Khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   10/06/2019 10:12:57 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học lại, thi bổ sung các lớp T16 HAN, T16OTO, T16ĐCN khóa 14/2016-2019 - Hệ chính quy khoa Kỹ thuật công nghệ. Yêu cầu học sinh đến sớm dọn dẹp vệ sinh phòng thi, mang thẻ học sinh.
Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018 - 2019) các lớp T18OTO, T18 MTT, T18ĐCN Khoa Kỹ thuật Công nghệ

 •   22/05/2019 03:07:07 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp T18OTO, T18 MTT, T18ĐCN hệ chính quy Khoa Kỹ thuật Công nghệ. Yêu cầu học sinh đi thi mang thẻ học sinh, dọn vệ sinh phòng thi.
Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018-2019) lớp Y sĩ 14, Điều dưỡng 15 Khoa Y

 •   21/05/2019 11:03:48 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bào chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 học sinh lớp Y sĩ 14 và Điều dưỡng 15 thuộc Khoa Y từ ngày 17/06/2019 - 23/06/2019. Yêu cầu các bạn học sinh đến đúng giờ mang thẻ học sinh, dọn vệ sinh phòng thi.
ThongBao HLTL

Kê hoạch thi lại, thi học lại T17HAN, T17OTO Khoa Kỹ thuật-Công nghệ

 •   16/05/2019 11:14:23 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi lại, thi học lại môn học/mô đun học kỳ II năm học 2018 - 2019 lớp T17HAN, T17OTO Khoa Kỹ thuật-Công nghệ.
Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018-2019) K23 Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

 •   15/05/2019 11:41:11 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Cao đẳng K23 hệ chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản. Yêu cầu các bạn Sinh viên theo dõi lịch thi, dọn vệ sinh phòng thi và mở cửa phòng thi trước khi giám thị vào phòng thi.
Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018-2019) K22 Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

 •   15/05/2019 11:37:54 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Cao đẳng K22 hệ chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản. Yêu cầu các bạn Sinh viên theo dõi lịch thi, dọn vệ sinh phòng thi và mở cửa phòng thi trước khi giám thị vào phòng thi.
Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018-2019) K21 Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

 •   15/05/2019 11:34:07 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Cao đẳng K21 hệ chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản. Yêu cầu các bạn Sinh viên theo dõi lịch thi, dọn vệ sinh phòng thi và mở cửa phòng thi trước khi giám thị vào phòng thi.
Hình ảnh mang tính minh họa

Thi học kỳ II (2018 - 2019) lớp K12, K13 Khoa Kinh tế-Nông lâm

 •   15/05/2019 11:27:43 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Cao đẳng K12, K13 hệ chính quy khoa Kinh tế - Nông lâm. Yêu cầu sinh viên theo dõi lịch thi, dọn vệ sinh phòng thi và mở cửa phòng thi trước khi giám thị vào phòng thi.
Hình ảnh mang tính minh họa

Kế hoạch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 các lớp T16 HAN, T16ĐCN, T16OTO hệ chính quy khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   13/05/2019 05:33:22 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 các lớp T16 HAN,T16ĐCN, T16OTO hệ chính quy khoa Kỹ thuật công nghệ
Hình ảnh mang tính minh họa

Kế hoạch thi kỳ phụ học kỳ III các lớp GDMN K22 Hệ : VHVL / Năm học: 2109-2020 / Khoa Sư phạm

 •   06/05/2019 04:38:52 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo Kế hoạch thi kỳ phụ học kỳ III các lớp GDMN K22; Hệ : VHVL / Năm học: 2019-2020 / Khoa Sư phạm.
Hình ảnh mang tính minh họa

Kế hoạch thi kết thúc học phần VI các lớp GDMN B1, B2, K21 hệ VLVH năm học 2019-2020; Khoa Sư phạm

 •   23/04/2019 04:09:42 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo kế hoạch thi hết học phần VI năm học 2019 - 2020 lớp GDMN B1, B2 khóa 21, khoa Sư phạm
Ảnh minh họa

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 Các lớp T17HAN, T17OTO/2017-2019- Hệ chính quy

 •   09/04/2019 04:23:12 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 Các lớp T17HAN, T17OTO/2017-2019; Hệ chính quy thuộc Khoa Kỹ thuật công nghệ
Lichthi K23

Thông báo lịch thi lại K23 học kỳ I năm học 2018 - 2019

 •   22/03/2019 04:58:56 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi lại K23 các lớp Cao đẳng chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản
Hình ảnh minh họa

Kế hoạch thi học lại các lớp Y sĩ 14 và điều dưỡng 15; niên khóa 2017 - 2019 khoa Y

 •   27/02/2019 03:02:45 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học lại các lớp Y sĩ 14, điều dưỡng 15 trung cấp hệ chính quy niên khóa 2017 - 2019 như sau:
Hình ảnh minh họa

Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp Y sĩ 14 và điều dưỡng 15 hệ chính quy-khoa Y

 •   27/02/2019 02:55:42 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, thông báo lịch thi lại học kỳ I năm học 2017 - 2018 các lớp Y sĩ 14 và điều dưỡng 15 khoa Y - hệ trung cấp chính quy.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây