Ảnh minh họa

Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 lớp TC Vận hành điện trong NM thủy điên; Hệ vừa làm vừa học

 •   12/12/2019 10:53:50 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 lớp Trung cấp Vận hành điện trong nhà máy thủy điên; Hệ vừa làm vừa học; Khóa 16/2018-2020 - Khoa Kỹ thuật công nghệ
Hình ảnh minh họa

Thi kết thúc học kỳ I các lớp T19OTO (A,B), T19MTT, T19ĐCN Khóa 17/2019-2021 khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   09/12/2019 02:54:46 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp T19OTO (A,B), T19MTT, T19ĐCN Khóa 17/2019-2021 trung cấp hệ chính quy - khoa Kỹ thuật công nghệ
Hình ảnh minh họa

Thi học kỳ I năm học 2019-2020 Khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   26/11/2019 10:13:14 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp T18OTO, T18 MTT, T18ĐCN khóa 16/2018-2020 Khoa Kỹ thuật công nghệ.
Ảnh minh họa

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản K24

 •   06/11/2019 09:59:32 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp Cao đẳng hệ chính quy K24 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản.
Ảnh minh họa

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng hệ chính quy K23 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

 •   06/11/2019 04:12:14 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp Cao đẳng hệ chính quy K23 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản.
Ảnh minh họa

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng K22 hệ chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

 •   06/11/2019 03:59:04 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng K22 hệ chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản.
Ảnh minh họa

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng K12, K13 hệ chính quy, khoa Kinh tế - Nông lâm

 •   06/11/2019 03:41:33 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp Cao đẳng hệ chính quy K12, K13 khoa Kinh tế - Nông lâm.
ThongBao HLTL

Thi học bổ sung, thi học lại T18OTO, T18MTT, T18ĐCN. Khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   28/10/2019 04:46:56 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi bổ sung, thi học lại các lớp T18OTO, T18MTT, T18ĐCN khóa 16/2018-2020 - Hệ chính quy khoa Kỹ thuật công nghệ
Thi hết môn học/mô đun

Kế hoạch thi hết môn học/mô đun lớp Trung cấp vận hành điện trong nhà máy thủy điện-Khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   14/08/2019 04:52:33 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đmả bảo chất lượng thông báo lịch thi hết môn học/mô đun lớp Trung cấp vận hành điện trong nhà máy thủy điện- hệ vừa làm vừa học năm 2018 Khoa Kỹ thuật công nghệ
Ke hoach

Kế hoạch thi kết thúc học phần, môn học/mô đun các lớp trung cấp, cao đẳng hệ chính quy năm thứ 2, thứ 3 năm học 2019-2020

 •   06/08/2019 05:07:43 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng lập kế hoạch thi kết thúc học phần, môn học/mô đun năm học 2019 - 2020 của các lớp trung cấp, cao đẳng hệ chính quy năm thứ nhất và năm thứ hai.
Lịch thi lại

Kế hoạch thi lại học kỳ II năm học 2018-2019 khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   30/07/2019 09:37:29 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi lại học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp T16ĐCN, T16OTO khóa 14/2016-2019 và lớp T18MTT, T18OTO, T18ĐCN khóa 16/2018-2020 khoa Kỹ thuật công nghệ
Thi lại, thi kỳ phụ học lại

Kế hoạch thi lại học kỳ II năm học 2018-2019 và thi kỳ phụ học lại khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

 •   30/07/2019 05:21:11 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi lại học kỳ II năm học 2018 - 2019 và thi kỳ phụ học lại các lớp K22, K23 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản
Thi lại

Kế hoạch thi lại học kỳ II năm học 2018-2019 khoa Kinh tế - Nông lâm

 •   30/07/2019 05:06:45 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi lại học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Lâm sinh K12, Chăn nuôi K12 và Lâm sinh K13 thuộc Khoa Kinh tế - Nông lâm.
Thi lại, học lại khoa Y

Kế hoạch Thi lại, thi học lại môn học/mô đun lớp Y sĩ 14, điều dưỡng 15 khoa Y

 •   23/07/2019 10:19:08 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo kế hoạch thi lại, thi học lại môn học/mô đun năm học 2018 - 2019 các lớp Y sĩ 14 và điều dưỡng 15 thuộc khoa Y.
Điều chỉnh lịch thi

Điều chỉnh lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019 lớp T18ĐCN khoa KTCN

 •   08/07/2019 04:45:39 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ II năm học 2018-2019 lớp T18ĐCN Khóa 16/2018-2020 hệ chính quy khoa Kỹ thuật công nghệ. Yêu cầu học sinh mang thẻ học sinh, dọn vệ sinh trước khi vào phòng thi.
Hình ảnh minh họa

Kế hoạch thi học kỳ IV (2018-2019) lớp GDMN B K22 hệ VLVH khoa Sư phạm

 •   02/07/2019 05:06:03 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ IV năm học 2018 - 2019 lớp GDMN B K22 khoa Sư phạm vào ngày 06 và 07/07/2019. Yêu cầu học viên khi đi thi mang theo thẻ, dọn vệ sinh phòng thi.
Hình ảnh minh họa

Thi kỳ phụ học kỳ II, thi kỳ phụ học lại năm học 2018 - 2019 Khoa Cơ bản và khoa Sư phạm

 •   24/06/2019 04:34:38 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo cho sinh viên K21 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản thi kỳ phụ học kỳ II và thi kỳ phụ học lại vào sáng thứ 3, ngày 25 tháng 06 năm 2019. Yêu cầu các bạn sinh viên mang theo thẻ sinh viên, dọn vệ sinh phòng thi./.
Thi tích lũy K22 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

Thi tích lũy K22 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

 •   19/06/2019 04:20:22 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo cho sinh viên K22 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản thi tích lũy vào thứ 3, ngày 25 tháng 06 năm 2019. Yêu cầu sinh viên có tên trong kỳ thi tích lũy mang theo thẻ sinh viên, dọn dẹp vệ sinh phòng thi.
Thi học lại

Thi Học lại K21 khoa Sư phạm, khoa Cơ bản - Hệ chính quy

 •   11/06/2019 11:45:43 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học lại cho Sinh viên K21 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản vào sáng thứ 5 ngày 13 tháng 05 năm 2019 tại hội trường khu C. Yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên dự thi, dọn dẹp phòng thi và đúng giờ thi theo quy định.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây