STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05/HD-CĐCĐ 29/11/2018 Hướng dẫn về việc đánh giá phân loại tập thể đơn vị và viên chức năm 2018
2 07 -CTr/ĐUCS 13/11/2018 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
3 14-KH/ĐUCS 13/11/2018 Kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
4 29/2018/QĐ-UNND 22/10/2018 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên dịa bàn tỉnh Kon Tum
5 525/QĐ-UBND 22/10/2018 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các Cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6 890 /QĐ-CĐCĐ 05/10/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định về Tổ chức sinh hoạt Tổ Bộ môn
7 1644/SNV-CCVC 29/08/2018 Hướng dẫn phụ cấp đứng lớp 40% đối với nhà giáo giảng dạy trong khoa Sư phạm
8 12-HD/BTCTW 06/07/2018 Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
9 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 08/03/2018 Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
10 140/2017/NĐ-CP 05/12/2017 Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây