STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 641 /QĐ-CĐCĐ 13/08/2019 Ban hành Quy định về quy tắc ứng xử trong Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum giai đoạn 2018 - 2025
2 QT01 30/04/2019 18 Quy trình đã được thẩm định (tải file trong phần nội dung)
3 1847/QĐ-TTg 26/12/2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
4 23/2018//TT-BLĐTBXH 05/12/2018 Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng
5 05/HD-CĐCĐ 28/11/2018 Hướng dẫn về việc đánh giá phân loại tập thể đơn vị và viên chức năm 2018
6 07 -CTr/ĐUCS 12/11/2018 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
7 14-KH/ĐUCS 12/11/2018 Kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
8 29/2018/QĐ-UNND 21/10/2018 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên dịa bàn tỉnh Kon Tum
9 525/QĐ-UBND 21/10/2018 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các Cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10 890 /QĐ-CĐCĐ 04/10/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định về Tổ chức sinh hoạt Tổ Bộ môn
11 1644/SNV-CCVC 28/08/2018 Hướng dẫn phụ cấp đứng lớp 40% đối với nhà giáo giảng dạy trong khoa Sư phạm
12 12-HD/BTCTW 05/07/2018 Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
13 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 07/03/2018 Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
14 140/2017/NĐ-CP 04/12/2017 Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây