Trung tâm Thực nghiệm – Cung ứng dịch vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng về các nhiệm vu ̣phục vụ cho công tác đào tạo, tham quan, thực tập cho HS SV, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học, triển khai những ứng dụng khoa học vào thực tế, kết hợp với sản xuất gắn thu bù chi, nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà trường giao.
– Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học- kỹ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển KT – XH của tỉnh, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.
– Là cơ sở để phục vụ thực hành thực tập cho HS, SV của Nhà trường.
– Tạo điều kiện thuận lợi cho GV và SV trong nghiên cứu khoa học, tiếp cận để giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo và nghiên cứu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch của trường.
– Là cơ sở để chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ và cung cấp giống cây trồng – vật nuôi cho nông dân, từ đó hướng tới việc bảo tồn giống cây trồng – vật nuôi.
– Là nơi tổ chức sản xuất các sản phẩm hoặc tổ chức các dịch vụ phù hợp với chức năng của trung tâm, để phát huy hiệu quả tiềm năng của trung tâm.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật và quy định của nhà trường.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây