Trung tâm Thực nghiệm – Cung ứng dịch vụ

Chức năng nhiệm vụ

1. Tên đơn vị: Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

2. Khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật

Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-CĐCĐ, ngày 10/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường  Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở giao dịch: Tổ 10 Phường Duy Tân - Thành phố Kon Tum -Tỉnh Kon Tum;

Điện thoại: 0260.3502956.

Email: trungtamtnvacudv.cdcdkt@gmail.com

Website: cdcdkontum.edu.vn

        Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm được quy định tại  Quyết định số 63/QĐ-CĐCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, cụ thể:

* Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trường về các nhiệm vu ̣phục vụ cho công tác đào tạo, tham quan, thực tập cho HSSV, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học, triển khai những ứng dụng khoa học vào thực tế, kết hợp với sản xuất gắn thu bù chi, nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà trường giao.

* Nhiệm vụ

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho GV và SV trong nghiên cứu khoa học, tiếp cận để giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo và nghiên cứu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp thực hiện chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ và cung cấp giống cây trồng - vật nuôi cho nông dân, từ đó hướng tới việc bảo tồn giống cây trồng - vật nuôi.

- Tổ chức sản xuất thực nghiệm các sản phẩm nông nghiệp cao hoặc tổ chức các dịch vụ phù hợp với chức năng của trung tâm, để phát huy hiệu quả tiềm năng của trung tâm.
- Đào tạo lái xe ô tô các hạng A1, B1, B2, C, D... trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các tỉnh trên toàn quốc. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học- kỹ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.;

* Về cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị:

- Tổng số viên chức hiện nay của Trung tâm có 28 người (Biên chế chính thức: 23 người, hợp đồng: 5người). Trong đó:

     + Trình độ thạc sĩ 9, đại học 14, cao đẳng 1, trung cấp 2, lao động phổ thông 2.

     + Nam 18, nữ 10.

- Tổ chức bộ máy của Trung tâm hiện nay, gồm: Lãnh đạo trung tâm gồm 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; Phòng Tổ chức - Hành chính: (08 người); Tổ Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: (02 người); Tổ Nuôi cây mô tế bào thực vật: (05 người Tổ vận tải (07 người).; Tổ Dinh dưỡng (05 người).

Đội ngũ cán bộ, Giảng viên trong Trung tâm

TT Họ và Tên Năm sinh Chức vụ
1 Trần Đình Dũng 23/06/1972 Giám đốc
2 Nguyễn Thị Bích Hạnh 11/8/1976 Phó Giám đốc
3 Trần Đình Hoàng 20/01/1980 Trưởng phòng TC-HC
4 Phạm Thị Thoa 30/12/1984 Kế toán
5 Trần Công Khanh 10/01/1973 Tổ trưởng - Tổ vận tải
6 Phạm Văn Thân 9/19/1979 Tổ trưởng - Tổ nông nghiệp CNC
7 Đoàn Văn Quang 12/10/1978 Tổ trưởng - Tổ nuôi cấy mô
8 Nguyễn Khắc Vinh 26/03/1984 Giáo viên
9 Trần Hữu Thọ 3/20/1974 Giảng viên
10 Nguyễn Thị Thanh Thúy 27/12/1985 Cán sự - Thủ quỹ
11 Mai Minh Khánh 01/05/1983 Giáo viên
12 Trịnh Ngọc Hùng 13/10/1967 Giáo viên
13 Bùi Minh Hiền 05/03/1976 Giáo viên
14 Nguyễn Xuân Phú 12/07/1972 Giáo viên
15 Nguyễn Văn  Thành 21/05/1984 Giáo viên
16 Nguyễn Trần Kim Tuyến 15/08/1976 Giảng viên
17 Cao Đình Hải 01/03/1973 Giảng viên
18 Đặng Ngọc Lợi 08/17/1978 Giảng viên
19 Trần Thị Hoài Thu 14/12/1983 Giảng viên
20 Đặng Thị Thúy 10/19/1988 Giáo viên
21 Nguyễn Văn Thành 02/01/1978 Giảng viên
22 Đặng Ngọc Minh 16/12/1979 Giảng viên
23 Phan Thị Thùy Na 10/08/1980 Giảng viên
24 Nguyễn T Thanh Hằng 10/12/198 Giảng viên
25 Đoàn Văn Liên 09/08/1972 Cán sự
26 Xà Mỹ Dung 6/2/1971 Nhân viên
27 Nguyễn Công Trứ 04/10/1962 Bảo vệ
28 Nguyễn Văn Phụng   Bảo vệ

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây