Trung tâm Phát triển doanh nghiệp – Giới thiệu việc làm

Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm; chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm; công tác thông tin, tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp và dịch vụ đào tạo cùa Nhà trường.
Tổ chức các dịch vụ công về đào tạo và việc làm:
+ Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và cách thức tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.
+ Khai thác các nguồn lực cho hoạt động hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
+ Tổ chức các hoạt động tư vấn lập kế hoạch hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực, tiếp cận nguồn vốn, chương trình, tài liệu và các điều kiện phục vụ đào tạo, bồi dưỡng.
+ Tư vấn và tham gia bồi dưỡng phát triển các kỹ năng cần thiết cho người lao động, học sinh, sinh viên.
+ Xúc tiến các cuộc giao lưu, hợp tác, liên kết giữa cơ sở đào tạo, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; lập danh sách và giới thiệu chuyên gia, cộng tác viên cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ đào tạo, phát triển và cung ứng nhân lực theo nhu cầu xã hội.
Hợp tác quốc tế và khai thác nguồn lực từ các chương trình, dự án, đề án của các tổ chức, cá nhân phục vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

 Website: http://ttptdnvl.cdcdkontum.edu.vn/

Đội ngũ cán bộ, Giảng viên trong Trung tâm

STT Họ Tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Hiển 14/12/1971 0978.703.519 Giám đốc
2 Lê Thị Kim  Bình 10/06/1976 0793.661.158 Phó Giám đốc 
3 Trần Cao  Thượng 24/8/1982 0383.48.612 Giáo viên 
4 Ng Thị Bích  Hiền 02/10/1983 0949.565.789 Giảng viên
5 Nguyễn Lê  Hoàng 20/10/1984 0375.363.636 Giảng viên
6 Ng: Thị Tuyết  Nhung 04/03/1983 0793.661.457 Giảng viên
7 Nguyễn Thị  Hòa 01/01/1983 0935.654.449  Tổ trưởng tổ GTVL
8 Ng Thị Thanh  Túy 14/01/1982 0976.728.998 Tổ trưởng tổ PTDN
9 Võ Thị Hồng  Vĩ 18/04/1990 0984.972.532 Chuyên viên

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây