Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của trường.
Công tác Nghiên cứu khoa học
+ Xây dựng các chương trình kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và hàng năm về hoạt động khoa học
+ Triển khai và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lý đề tài, đề án khoa học; luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ của giảng viên trong trường; tổ chức các hội nghị, hội thảo, xêmina khoa học, … xuất bản kỷ yếu, nội san khoa học
+ Tổ chức đăng ký, hướng dẫn thực hiện, thẩm định, nghiệm thu giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng trong trường
+ Thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả đối với các đơn vị, cán bộ, giáo viên, viên chức và HSSV trong trường theo quy định
+ Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, giám sát tiến độ thực hiện việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị, … đảm bảo cho các đề tài được triển khai đúng quy định
+ Tổ chức thẩm định, đăng ký, triển khai thực hiện, nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học của cán bộ, viên chức và HSSV theo quy định
+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc của trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế, thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế theo quy định
+ Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội thảo, xêmina khoa học, nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức khảo nghiệm các kết quả nghiên cứu của các đề tài và tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn của nhà trường và địa phương
+ Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quyết định thực hiện công tác nghiên cứu khoa học
+ Phối hợp xây dựng kế hoạch ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học hàng năm của trường
– Công tác Hợp tác quốc tế
+ Tham mưu thực hiện công tác quan hệ quốc tế với các tổ chức, trường học trong và ngoài nước, đề xuất lĩnh vực hợp tác, xúc tiến quan hệ đối tác trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
+ Làm đầu mối tổ chức công tác giao dịch về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa nhà trường với các tổ chức, chuyên gia quốc tế theo quy định
+ Phối hợp với đơn vị có liên quan quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng của nhà trường, quy định của pháp luật
+ Tổ chức triển khai và thực hiện công tác tư vấn du học nước ngoài. Phụ trách công tác tài trợ của các doanh nghiệp;
Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch của trường.

website: http://nckh.cdcdkontum.edu.vn/ 
Đội ngũ cán bộ, Giảng viên trong phòng:
STT Hoọ tên Ngày sinh Chức vụ
1 Nguyễn Văn  Giang 24/12/1974 Trưởng phòng
2 Nguyễn Văn  Nam 06/06/1977 P.Trưởng phòng
3 Trần Quang  Huy 11/09/1979 P.Trưởng phòng
4 Nguyễn Ngọc Quang Phục 02/01/1983 Giáo viên 
5 Hoàng Trung  Dũng 02/8/1970 Giáo viên 
6 Đặng Thị Thanh  Thủy 26/05/1986 Giáo viên 
7 Nguyễn Thị Ái Giang 14/02/1979 Chuyên viên
8 Nguyễn Hồng  Phong 05/10/1984 Giảng viên
9 Lê Văn  Quảng 05/9/1972 Giảng viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây