Phòng Khảo thí

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của trường.
Công tác Khảo thí:
+ Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng phê duyệt; ban hành các văn bản, quy định về công tác khảo thí, hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí của nhà trường
+ Tham mưu tổ chức công tác coi thi, chấm thi theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức các kỳ thi, bao gồm: thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần của các hệ đào tạo; thi cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc
+ Chủ trì, phối hợp với các khoa, tổ chuyên môn tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các hệ đào tạo theo quy định hiện hành
+ Tổ chức tập huấn, tư vấn nghiệp vụ về quy trình thi, kiểm tra đánh giá cho các đơn vị (nếu các đơn vị có nhu cầu)
+ Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ra đề thi, chấm thi, đánh giá và lưu trữ kết quả thi
+ Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của HSSV.
 Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục:
+ Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản, quy định về công tác kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường
+ Tham mưu đề xuất trình Hiệu trưởng chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, giảng dạy của giảng viên, học tập của HSSV, chất lượng đào tạo, việc làm của HSSVsau khi ra trường;…
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức, đơn vị và cá nhân ngoài trường về kiểm định chất lượng giáo dục
+ Tổ chức tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
+ Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc trường
+ Phối hợp với phòng Đào tạo đề xuất nhân sự tham gia coi thi, chấm thi tốt nghiệp, thi cấp chứng chỉ và tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục
+ Phối hợp với phòng Đào tạo triển khai thực hiện công tác tuyển sinh
+ Phối hợp với phòng Hành chính-Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho các kỳ thi
+ Phối hợp với tổ Tài vụ thanh quyết toán kinh phí tổ chức các kỳ thi và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
+ Phối hợp với các đơn vị trong trường điều động cán bộ, viên chức tham gia thực hiện công tác thi kết thúc học phần
+ Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ các văn bản, tài liệu, hồ sơ về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành

Đội ngũ cán bộ, Giảng viên trong phòng:
 
STT Họ tên Ngày sinh Chuức vụ
1 Võ Đại Nam  Anh 21/03/1967 Trưởng phòng
2 Trần Văn  Bình 14/04/1968 Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Hữu  Tuấn 14/07/1981 Phó trưởng phòng
4 Phạm  Nguyễn 28/08/1985 Giáo viên
5 Trần Thị  Vỵ 05/01/1986 Chuyên viên
6 Đỗ Thị Kim  Liên 10/09/1983 Giảng viên
7 Nguyễn Thị Kim  Chi 24/08/1965 Cán sự
8 Nguyễn Thị Thúy  Hà 20/02/1981 Giảng viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây