Phòng Hành chính - Quản trị

Phòng Hành chính - Quản trị là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu, đề xuất giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, triển khai tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, hành chính, quản trị và đời sống của nhà trường theo quy định.
Công tác Kế hoạch và Tổng hợp:
     + Phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm và lịch công tác hàng tuần của trường; theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chương trình kế hoạch
     + Theo dõi, thu thập, tổng hợp, phân tích các số liệu, tình hình hoạt động của các đơn vị và của trường báo cáo Hiệu trưởng để chỉ đạo điều hành
     + Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị tổ chức phong trào thi đua hàng năm; theo dõi, tổng hợp kết quả thi đua báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của trường trong các đợt sơ, tổng kết các phong trào thi đua và tổng kết năm học.
     + Làm các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên; công bố các số liệu thống kê hàng năm của trường
     + Thư ký các hội nghị, cuộc họp chung của trường và theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
Công tác Hành chính:
     + Tiếp nhận, cập nhật các văn bản đến trên các Website của các bộ, ngành có liên quan, xử lý kịp thời, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Ban Giám hiệu, các đơn vị và cá nhân trong trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời theo dõi qúa trình xử lý nhằm đảm bảo văn bản được triển khai, phúc đáp đúng thời gian quy định; tổ chức quản lý các văn bản đi, đến, văn bản nội bộ đúng Quy chế Văn thư-Lưu trữ của trường
      + Thu thập, biên tập thông tin quản lý, tình hình tổ chức các hoạt động trong nhà trường để đăng tải trên Website của trường theo đúng chỉ đạo của Hiệu trưởng
      + Hướng dẫn các đơn vị trong trường về thể thức văn bản theo quy định hiện hành để thực hiện thống nhất; kiểm tra, theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những sai sót về thể thức văn bản, những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định; theo dõi, giám sát công tác cải cách hành chính tất cả các đơn vị trong nhà trường
      + Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, HSSV theo sự uỷ quyền của Hiệu trưởng
     + Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ công văn, giấy tờ, tài liệu chung của trường. Hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ lưu trữ hàng năm theo quy định hiện hành. Định kỳ thu thập tài liệu lưu trữ ở các đơn vị để lưu trữ, chỉnh lý, phân loại, bảo quản, khai thác. Phục chế, tu bổ các tài liệu hư hỏng; tiêu huỷ các tài liệu hết giá trị theo quy định.
 Công tác Quản trị và Đời sống:
        + Quản lý cơ sở hạ tầng, đất đai, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện và thiết bị điện trong nhà trường
       + Phối hợp với tổ Tài vụ lập kế hoạch mua sắm mới, bảo dưỡng, sửa chữa CSVC, trang thiết bị dạy học trình Hiệu trưởng phê duyệt, đồng thời tổ chức thực hiện phục vụ tốt cho các hoạt động trong trường
       + Thực hiện công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của trường
       + Quản lý xe ô tô theo quy định, đảm bảo phục vụ kịp thời, an toàn và tiết kiệm
       + Phối hợp với tổ Tài vụ lập sổ sách theo dõi, quản lý tài sản trong toàn trường, định kỳ kiểm kê, làm công tác thanh lý tài sản hư hỏng theo quy định của Nhà nước
       + Triển khai công tác phòng chống bão lụt; phòng cháy, chữa cháy
       + Tổ chức công tác lao động vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp
      + Tổ chức công tác bảo vệ trật tự an ninh trong nhà trường. Lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong trường những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.
     + Bố trí CCVC, HSSV ở tại khu nội trú, lập hồ sơ theo dõi người ở, hồ sơ đăng ký tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định; tổ chức công tác vệ sinh, bảo vệ, phòng chống cháy nổ,… nhằm đảm bảo an toàn cho người ở tại khu nội trú
     + Chăm lo sức khoẻ cho CCVC và HSSV toàn trường (bao gồm công tác vệ sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn, khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên, phòng bệnh, sơ cứu, chuyển viện, phụ trách công tác bảo hiểm y tế).
      + Quản lý cơ sở hạ tầng, đất đai, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện và thiết bị điện trong nhà trường
     + Phối hợp với tổ Tài vụ lập kế hoạch mua sắm mới, bảo dưỡng, sửa chữa CSVC, trang thiết bị dạy học trình Hiệu trưởng phê duyệt, đồng thời tổ chức thực hiện phục vụ tốt cho các hoạt động trong trường
+ Thực hiện công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của trường.
 Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch của trường.

Đội ngũ cán bộ, Giảng viên trong phòng:
STT Họ Tên Ngày sinh Chức vụ
1 Nguyễn An Huấn 12/9/1966 Trưởng phòng 
2 Trần Hồng  Đỉnh 03/02/1972 Phó Trưởng phòng
3 Bùi Thanh  Sê 30/12/1968 Phó Trưởng phòng
4 Cao Văn  Hùng 20/04/1975 Cán sự
5 Lê Văn  Bình 6/11/1977 Giáo viên 
6 Lê Văn  Hiền 03/03/1970 Chuyên viên
7 Trần Thị  Hà 20/09/1981 Y sỹ
8 Đỗ Văn Phúc 23/08/1966 Giáo viên 
9 Nguyễn Thị Kim  Tuyến 18/08/1975 Nhân viên
10 Nguyễn Hữu Quyền 30/12/1968 Nhân viên
11 Phan Thị Hồng  Thanh 19/01/1970 Văn thư
12 Lê Thanh  Thuý 13/02/1983 Nhân viên
13 Trần Văn  Thành 26/12/1965 Nhân viên
14 Nguyễn Văn  Đáng 14/07/1967 Nhân viên
15 Lê Thuỳ Ánh  Tiết 18/12/1984 Giảng viên
16 Nguyễn Trọng  Hiền 05/01/1974 Lái xe
17 Nguyễn Văn  Hiền 17/07/1980 Nhân viên
18 Phan Thị Bích  Kiều 05/09/1981 Nhân viên văn thư
19 Nguyễn Thị  Vân  18/07/1968 Nhân viên tạp vụ
20 Lê Thị  Nga 03/06/1967 Nhân viên tạp vụ
21 Nguyễn Thị   Linh 12/09/1974 Nhân viên tạp vụ
22 Ngô Thị Hồng   Diễm 15/11/1992 Nhân viên tạp vụ
23 Nguyễn Thị  Thu 01/10/1966 Nhân viên tạp vụ
24 Trần Ngọc  Vinh 29/01/1973 Nhân viên bảo vệ
25 Nguyễn Công  Trứ 04/10/1962 Nhân viên bảo vệ
26 Nguyễn Tiến  Hồng 20/04/1963 Nhân viên bảo vệ
27 Nguyễn Trung  Hóa 01/01/1966 Nhân viên bảo vệ
28 Nguyễn Thái  Đức 09/10/1961 Nhân viên bảo vệ
29 Trần Thị  Hương 04/06/1979 Nhân viên bảo vệ
30 Hà Thị Mỹ  Nhung 10/8/1980 Nhân viên bảo vệ
31 Nguyễn Thị   Thân 10/10/1981 Nhân viên bảo vệ
32 Trần  Bá  Liên 25/9/1960 Nhân viên bảo vệ
33 Đinh Ngọc  Thái 03/08/1957 Nhân viên bảo vệ
34 Văn  Hùng 20/10/1954 Nhân viên bảo vệ
35 Nguyễn Đình   Thanh 15/09/1966 Nhân viên bảo vệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây