Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo, gồm:
    Quản lý và tham mưu mở mã ngành đào tạo
   Thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm (xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, thu nhận và xử lý hồ sơ, tiếp nhận kết quả chấm thi hoặc xét tuyển, công bố và bảo lưu kết quả tuyển sinh, …) theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và quy định của Trường
    Xây dựng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng ở từng năm học, khóa học
   Thực hiện công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn với các đơn vị ngoài trường
   Xây dựng kế hoạch đào tạo, biên chế năm học và quản lý các loại hình đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, …) theo từng học kỳ, năm học và khóa học
   Phối hợp với các đơn vị khoa, bộ môn xây dựng và quản lý chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng, đề cương chi tiết học phần cho tất cả các loại hình đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, cấp chứng chỉ, chứng nhận) và bồi dưỡng
   Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng
  Phối hợp triển khai, đề xuất mua giáo trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu dạy học, các phương tiện phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng
   Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường theo phân cấp quản lý. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng của trường
   Phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thực hành, rèn luyện nghiệp vụ, thực tập nghề và giáo dục QPAN của tất cả các ngành đào tạo theo phân cấp quản lý của trường
   Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động chuyên môn (giảng dạy, thao giảng, thi giáo viên giỏi, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, …) của giảng viên và các hoạt động ngoại khóa cho HSSV
   Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức xét lên lớp, học bổng, điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của của trường
   Quản lý nề nếp dạy học, lưu trữ kết quả học tập và rèn luyện, tốt nghiệp của HSSV; lưu trữ hồ sơ đào tạo; hồ sơ thi giáo viên giỏi; cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và Bộ Giáo dục & Đào tạo
   Phối hợp xây dựng kế hoạch ngân sách cho công tác chuyên môn hàng năm của trường
   Thường xuyên cập nhật dữ liệu phục vụ công tác đào tạo và công tác quản lý đào tạo
   Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ – Công tác sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quyết định thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
   Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch của trường.

Đội ngũ cán bộ, Giảng viên trong phòng:

STT Họ tên Ngày sinh Chức vụ
1 Huỳnh Văn  Chung 02/06/1978 Trưởng phòng
2 Lê Thành  Vinh 12/11/1977 Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Văn  Phúc 13/01/1971 Phó Trưởng phòng
4 Hồ Minh  Trị 8/11/1981 Phó Trưởng phòng
5 Phạm Thị Kim  Dung 29/12/1975 Giáo viên 
6 Võ Thị Kim  Giàu 20/11/1990 Giáo viên 
7 Thái Văn  Chương 01/08/1973 Giảng viên
8 Nguyễn Thành  Luân 22/10/1986 Giảng viên
9 Ngô Trần  Duy 20/04/1982 Giáo viên
10 Mai Quốc  Toản 29/07/1980 Giảng viên
11 Đoàn Văn  Quang 12/10/1978 Giảng viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây